Sığırlarda Sıcak Stresi

2017-09-29 09:54:22

Sıcaklık stresi süt sığırlarının süt verimini, üreme kabiliyetini ve metabolizmasını olumsuz etkileyebilen önemli bir faktördür. Süt sığırlarında optimum çevre koşulları; 13-18 oC sıcaklık, %60-70 oransal nem, 5-8 km/saat rüzgar hızı ve orta derecede bir solar radyasyon olarak tanımlanmaktadır. Çevre sıcaklığının artması, özellikle yüksek sıcaklığın, yüksek nem oranı ile beraber seyretmesi halinde, süt sığırlarının ısı atımını sınırlar ve vücut ısısı artmaya başlamasıyla beraber sığırlar strese girerler. Bu süreçte hayvanlar, vücut ısısını düşürmek için çeşitli önlemler almaya çalışırlar. Sıcaklık stresine maruz kalan süt sığırlarında süt ve döl veriminde düşüşler meydana gelmekte ve entansif işletmelerde büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 

Çiftliğimizde hayvanlarımızın en askari stresle sıcaklık geçişlerini atlatmaları için elimizden gelen çabayı sarfediyoruz.